Byggerådgivning

Går i med byggeplaner?

Der er flere typer af ydelser der hører under betegnelsen byggerådgivning. Herunder er nogle af ydelserne beskrevet nærmere.

  • Bygherrerådgivning
  • Projektering
  • Byggeledelse
  • Tilsyn
  • Byggeteknisk gennemgang / Tilstandsvurdering
  • Tilstandsrapporter

Hvis du er i tvivl om hvad der gælder for dit projekt eller ikke finder
den ydelse du søger er du altid velkommen til at kontakte Gennemgang

Reference - Hero

Bygherrerådgivning

Hvis I går med byggeplaner så lad os mødes og drøfte, hvilke muligheder der er for jeres projekt.

I Gennemgang er erfaringen, at det er i fællesskab de bedste projekter bliver til.

Ud fra jeres drømme, ønsker og viden om hvordan rummene benyttes i jeres hverdag, udformes planer over indretning udseende og materialer, der konkretiseres på tegningsmateriale og beskrivelser.

I processen drøfter vi, hvordan drømmene opnås og laver en overordnet prissætning af projektet for at sikre, at de planer der lægges, svare til det budget I ønsker at bruge, samt den tid og indvirkning projektet må have på jeres hverdag.

Det er vores mål at være kreative og løsningsorienteret ud fra en byggeteknisk viden, der gør at drømmene bliver bygbare og kommer til virkelighed.  

I Gennemgang ved vi ikke alt, og har derfor flere samarbejdspartnere indenfor arkitekt- og ingeniørfaget.
Vores netværk stilles til jeres rådighed, når I samarbejder med os.

Alle projekter er forskellige i omfang og kompleksitet. Tag kontakt for at få en pris på dit projekt. 


Billig Tilstandsrapport

Projektering

Alt efter byggeriets størrelse kan der være forskellige myndighedskrav, der er gældende.
Hvis der opføres nye beboelsesarealer, dog skal der altid søges om byggetilladelse.

Mange er af den opfattelse at det materiale, der indsendes til myndighederne, er nok til at håndværkerne kan afgive pris og bygge projektet efter dem. Det er er måske korrekt i enkelte tilfælde, men i langt de fleste gange skal der udføres yderligere materiale. Her fremgår informationer, om konstruktionsopbygninger, kort beskrivelse af hvad der skal udføres, samt hvilke materialer der skal benyttes.

Hvis usikkerheden, om hvad der skal bygges, bliver for høj, vil de håndværkere der afgiver tilbud, dække sig ind økonomisk, hvilket forhøjer prisen på byggeprojektet.

Ombygningsplaner

Når der skal opføres en tilbygning – eller udføres renovering, skal der i større eller mindre grad laves arbejde mange forskellige steder i den eksisterende bolig.  Hos gennemgang har vi derfor en ydelse der hedder ombygningsplaner, der på en nem og enkel måde forklare hvad der skal udføres og i overordnet træk beskriver omfanget i projektet. Det er således muligt at afgive en mere præcis pris på byggeprojektet.

Se prisliste

Udførselstegninger

Alt efter håndværkernes erfaring med jeres type af byggeprojekt, kan det være nødvendigt at få belyst, detaljer og konstruktionssammenbygninger for udførelsen.  Hvis i vælger at benytte Gennemgang til denne ydelse, går vi i dialog med dem der skal udføre opgaven, og laver de tegninger og henviser til anvisninger og vejledninger der er behov for, så i som kunde ikke betaler for materiale der alligevel ikke benyttes.

Byggeledelse

I Gennemgang er der mange års erfaring med byggeri både som udførende og som rådgiver. Vi kan derfor bistå dig med byggeledelse fra den mindre renovering til opførelse af et nyt hus. Indsatsen og tiden, der benyttes tilpasses jeres projekt og kan justeres løbende gennem byggeriet alt efter hvilke behov der opstår. 
Byggeledelse indebærer koordinering og kommunikation mellem jer og de forskellige håndværksfag, byggemøder, kontraktforhandlinger mv. 

Kontakt Gennemgang for pris 

Tilsyn

I byggeprocessen giver det god mening løbende at få afholdt tilsyn på udvalgte punkter løbende. Her gennemgås om det, udførte, om det er lavet håndværksmæssigt korrekt. Fx gennemgang af isolering armering og installationer inden støbning af betongulv. Når konstruktionerne er lukket kan det være svært at se hvordan arbejdet er udført. 

Lad os sætte os sammen og lave en plan for de tilsyn der giver mening for jeres projekt.

Eksempel tilsynsplan ved nyt hus (Download PDF)

Byggeteknisk gennemgang / Tilstandsvurdering

Hvis du er boligejer og gerne vil have et overblik over standen på din bolig, kan en tilstandsvurdering være relevant. Her gennemgår vi boligen på en byggeteknik gennemgang og registrere evt. skader på boligen.

Efterfølgende udarbejdes en tilstandsvurdering, hvor husets generelle stand beskrives, samt skader og forhold registreret fra gennemgangen fremgår. Du får en oversigt, hvor punkterne er oplistet i prioriteret rækkefølge ud fra vores vurdering af tidshorisonten for påbegyndelsen af arbejdet. I oversigten fremgår, hvor det enkelte punkt er placeret, omfang, samt hvornår vi anbefaler at arbejdet igangsættes.

Du har nu en konkret liste og anbefalinger til vedligehold og kan indhente tilbud fra håndværkere på de,t arbejde der ønskes igangsat. Vi bistår gerne med indhentning og vurdering af tilbud, samt at finde de rigtige håndværkere, såfremt der er et ønske om det.

Kontakt Gennemgang for pris.

Tilstandsrapporter

I forbindelse med hussalg skal sælger udarbejde en tilstandsrapport til grundlag for ejerskifteforsikringen, hvis ikke sælger vil hæfte for skjulte skader på huset i 10 år fra salgsdatoen. 

Gennemgang har en beskikket byggesagkyndig, der må lave tilstandsrapporter. 

Vi kan forestå alle rapporter, herunder energimærkning og el-rapport. 

Se prisliste


Kontakt os

Adresse

Leharparken 59, 9200 Aalborg SV

CVR-nummer

40303367
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram