Afleveringsforretning

Er du ved at bygge hus?

Er du ved at bygge hus, bygge om eller får arbejde udført af håndværkere?

Så er det en god idé af få det arbejde, der er lavet, gået igennem af en uvildig byggeteknisk rådgiver. Du har som regel investeret meget tid og energi i projektet og helt sikkert også et betydeligt beløb. En afleveringsforretning er din sikkerhed for, at arbejdet er udført korrekt og i ordentlig håndværksmæssig kvalitet, og at du har fået det du skal betale for. 

Processen ved en afleveringsforretning.

Den udførende entreprenør/sælger færdigmelder og indkalder til afleveringsforretning

I fremsender adresse og dato for afleveringsforretningen, evt. tegningsmateriale, kontrakt eller tilbud på det udførte arbejde.

Vi mødes på adressen og gennemgår det udførte arbejde. Her noteres hvert punkt på en plantegning og billeddokumenteres.

Hvis I selv har stået for opførelsen af det der er bygget, sørger vi for at have afleveringsdokumenterne med til afleveringen, eller er det som regel den udførende/sælger der udfylder afleveringsdokumenterne.

*Se prisliste

Eksempel på relevant materiale:

Kontrakt / tilbud
Information om bygherreleverancer og aftaler
Evt. tilvalg og fravalg
Plantegninger
Snit tegninger
Facade tegninger
Situationsplan
Vidste du at?
Afleveringsforretningen er den juridisk gældende afslutning på et byggeri, uanset mængden af arbejde der er udført.
Her skal du som ejer og bygherre blive enige med de udførende håndværkere om det arbejde, der er udført, er færdigt eller om der er fejl og mangler.

Fejl eller mangler kan b.la. være skader der er påført under arbejdet, noget der er defekt, at arbejdet ikke er lavet iht. den aftale der er indgået, eller manglende dokumentation for det, der er udført. Alle punkter noteres på et dokument, der kaldes en mangelliste. Det kan godt være at I ikke er enige om de enkelte punkter, så noter det alligevel på mangellisten, at der ikke er enighed om dette punkt.

Når fejl og mangler er oplistet, skal der anføres en udbedringsperiode, samt en prissætning på det arbejde, der mangler at blive udført. Dette beløb skal modsvare den udgift det vil koste en udefrakommende håndværker at færdiggøre arbejdet. Beløbet tilbageholdes det samlede beløb, indtil manglerne er udbedret. Dokumentet skal endeligt underskrives af dig som ejer og den udførende/sælgeren af projektet.

Mangellisten skal betragtes som et forbehold fra dig som ejer, at du overtager byggeriet på betingelse af at de oplistede punkter bliver udbedret. Hvis der på afleveringsforretningen konstateres så mange fejl og mangler, at det ikke er muligt at tage byggeriet i brug eller der er væsentlige mangler, så det der bygget ikke kan benyttes, skal I som ejere nægte at modtage byggeriet. Hvis I står i denne situation, vil der her være behov for en byggeteknisk rådgiver, der kan sætte sig ind i sagen og bistå jer med den videre proces.

Adresse

Leharparken 59, 9200 Aalborg SV

CVR-nummer

40303367
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram