Gennemgange

Registrering / stadeopgørelse

Gennem byggeriet kan der flere gange være behov for en uvildig registrering af stadeopgørelse. Herunder er nogle af ydelserne beskrevet nærmere.

 • Forgennemgang
 • Bygherregennemgang
 • Afleveringsforretning
 • 1 og 5 års gennemgang

Det kan fx være:

 • Hvis der er uenighed omkring frigivelse af rater eller den overordnede vurdering af, hvor langt byggeriet er.
 • Hvis byggeriet afleveres i etaper og den enkelte etape ikke er afleveret mangelfri, kan det være svært at opretholde overblikket.
 • Hvis du som bygherre bliver usikker på om håndværkerne kan nå at blive færdig eller oplever, at de har mistet overblikket.

Det er ikke nogen til gavn, at byggeriet bliver forsinket eller forsøges afleveret med mange fejl og mangler. Selv om du som bygherre måske kan skubbe omkostningerne over til entreprenøren, er det meget sandsynligt, at det er dit virksomhedsnavn der bliver nævnt af lejer og købere, da de har indgået kontrakt med din virksomhed.

Kontakt Gennemgang for drøftelse af din opgave

Forgennemgang

Før den endelige aflevering kan der aftales en forgennemgang, hvilket nedsætter omfanget af mangler markant til den egentlige afleveringsforretning.  Hvis det løbende gennem projektet har været udfordrende for de udførende, at følge op på de mangler, der er blevet påpeget af byggeledelsen, kan der med stor fordel afholdes forgennemgang.

Dette for at sikre at byggeriet kan blive færdigt og overtages til den aftalte tid.  Det sikrer, at du som bygherre ikke modtager et byggeri med lange mangellister og en forlænget udbedringsperiode, der skal udføres mens boligenhederne er beboet. Efter indflytning bliver alting mere problematisk og kundeoplevelsen kan nemt få en negativ klang, hvis der løbende skal forskellige håndværkere og rådgivere ind i boligerne. 

Kontakt Gennemgang for drøftelse af din opgave

Bygherregennemgang

Det kan være du har købt et projekt i totalentreprise, hvor entreprenøren eller en sammenslutning af virksomheder står for hele projektet til nøglefærdig overdragelse, eller har fået udført andet byggeri. Her kan det være en god ide at inddrage en ekstern byggeteknisk rådgivninger til at vurdere om arbejdet er udført i ordentligt kvalitet, iht. producenternes anvisninger og om arbejdet overholder gældende normer og lovgivning.

Kontakt Gennemgang for drøftelse af din opgave

Afleveringsforretning

På afleveringsforretningen er der som regel flere interessenter, der hver har sin opfattelses af det byggeri, der skal afleveres. Har der fx været problematiske forhold gennem byggeperioden imellem de tilstedeværende, kan spændingen inden mødet være anspændt. Her kan det være en god idé at få en ude-frakommende rådgiver til at være med til at vurdere på de forhold, der registreres og være med til at afklare kravet til kvalitet og normer. Det hjælper som ofte til at få afholdt en konstruktiv og saglig afleveringsforretning, hvor der til sidst er overblik over, hvilke punkter og forhold der er enighed og evt. uenighed om.  

 

Hvis Gennemgang står for alle dokumenterne til afleveringsforretningen, udføres der følgende:

 • Visuel gennemgang med registrering af mangelpunkter
 • Udarbejdelse af dokumenter til afleveringsforretningen, hvor punkterne anføres, og der underskrives digitalt på stedet.
 • Udarbejdelse og fremsendelse af Afleveringsrapport med billeder, samt placering på tegningsmateriale.
 • Det fremgår af rapporten om der er enighed om punktet, samt den ansvarlige mv.

Kontakt Gennemgang for drøftelse af din opgave

1 og 5 års gennemgang

Gennemgang af dit byggeri efter hhv. 1 og 5 år efter overdragelse.  Du skal som bygherre indkalde rettidigt til disse gennemgange, hvis ikke der fremgår andet i den aftale, der er indgået. Efter et års brug bliver flere mangler synlige, som ikke har kunne konstateres ved afleveringsforretningen. Det kan være vinduer og døre, der skal justeres eller mindre revner og mangler, der bliver synlige fordi konstruktionerne bevæger sig. De tekniske installationer har været testet, og der kan ofte berettes om enheder eller indstillinger, der ikke virker efter hensigten.

Efter 1 år nedskrives garantien fra entreprenøren til 2 procent

Hvis du er professionel bygherre ophører produktansvaret efter 5 år fra entreprenøren, med mindre andet er aftalt.

Garantien nedskrives til 0. Det er derfor vigtig at få afholdt en 5 års gennemgang og få indkaldt rettidigt til dette.

Med Gennemgang får du professionel hjælp til at konstatere fejl og mangler. 

Kontakt Gennemgang for drøftelse af din opgave

Adresse

Leharparken 59, 9200 Aalborg SV

CVR-nummer

40303367
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram