Vedligeholdelsesplaner og tilstandsvurdering

Vedligeholdelsesplaner

En vedligeholdelsesplan et vigtigt redskab til planlægning af budget og den daglige drift af en ejendom.
Der er forskellige regler gældende alt efter om ejendommen er ejet af en andelsforening eller om den er en privat udlejningsejendom.

For Andelsforeninger er gældende

Hvis andelsforeningen er stiftet efter d. 1. juli 2018 er en vedligeholdelsesplan lovpligtig.

Reglerne er således også gældende, hvis I skal til at oprette en andelsforening eller andet boligfællesselskab.

Du kan læse bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/641

Privat udlejningsejendom:

Hvis udlejningsejendommen pr. 1. januar 1995  havde mere end 6 beboelseslejligheder, fremgår det af boligreguleringsloven at der skal udføres rullende 10-årige vedligeholdelsesplaner.

De fleste kommuner i Danmark har valgt at være en del af boligreguleringsloven, der er dog enkelte undtagelser. Se dem her. http://lejeret.com/regulerede-uregulerede-kommuner/

Du kan læse mere om bekendtgørelsen - Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme her - https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2016/9010

Om vedligeholdelsesplaner

En vedligeholdelsesplan giver et overblik over det vedligehold, der skal udføres på ejendommen de næste 5-10 år, samt et budget for hvad de enkelte udbedringer koster.

På de første sider I vedligeholdelsesplanen fremgår en overordnet oversigt over de vedligehold, der bør udføres. Punkterne er oplistet i en prioriteret rækkefølge efter, hvornår disse igangsættes, omkostningerne og mængde for vedligeholdet fremgår ligeledes her.

På de efterfølgende sider fremgår en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte punkter med placering på tegningsmateriale, billede, beskrivelse, af hvad der er gennemgået, samt mængde/omfang og prissætning. 

For især andelsforeninger giver det den enkelte andelshaver en tryghed at vide, at der er taget hånd om ejendommen og det tiltaler nye købere i forbindelse med salg, at foreningen har styr på ejendommens budget, således der ikke kommer store uventede udgifter til vedligehold.

Processen

Vi aftaler pris for tilstandsvurdering til jeres ejendom, samt opsætning af planen og aftaler perioden for udførelsen af vedligeholdelsesplanen.

Vi laver en tidsplan for besigtigelse, såfremt andelsforeningen har indvendige vedligehold som vinduer mv.  sørger I for indsamling af nøgler fra de, der ikke har mulighed for at være tilstede på den byggetekniske gennemgang af deres bolig, samt advisere de enkelte andelshaver om forløbet.

Resultatet af gennemgangen bliver jeres vedligeholdelsesplan. I har nu et overblik over, hvad der skal laves snarest muligt og hvilke vedligehold der kan vente nogle år.

Kontakt Gennemgang for en pris på en vedligeholdelsesplan for jeres ejendom.

Ejendommen gennemgås ud fra 16 kategorier iht. ny bekendtgørelse:

Tagkonstruktion
Kælder/fundamenter
Facader/sokkel
Vinduer
Udvendige døre
Trapper
Porte/gennemgange
Etageadskillelser
Varmeinstallation
Afløbsinstallation
Kloakinstallation
Vandinstallation
Gasinstallation
Ventilation
Elinstallation
Udearealer

Tilstandsvurdering

  • Er relevant i flere forskellige forhold fx ved køb og salg af ejendom, fornyelse / genforhandling af lejekontrakter eller ved vurdering af bygningens stand for fremtidig renovering eller vedligehold, giver en tilstandsvurdering et godt overblik over bygningen og installationernes stand.
  • I tilstandsvurderingen fremgår på forsiden en budgetteret prioriteret rækkefølge på vedligehold der bør udføres på ejendommen.  På de efterfølgende sider vises placering på tegningsmateriale, billede, tekst, vurdering af vedligehold, mængde materiale, tidspunkt og pris for det enkelte vedligehold.
  • Tilstandsvurdering har som standard anført placering på tegningsmateriale, billeddokumentation, beskrivende tekst, og kan opbygges med forskellige data og detaljeringsgrader, efter det enkelte projekt eller projektorganisation i jeres virksomhed. Et eksempel på data kan være, mængde, restlevetid, vedligehold, værdisætning, overordnet vurdering eller fuld teknisk gennemgang og funktionsmålinger mv. Hvis det ønskes kan hver bygningsdel oprettes som underkategorier, der samles i en overordnet oversigt, hvor der er mulighed for at ”dykke” ned i den enkelte kategori, såfremt der er behov for dette.

Adresse

Leharparken 59, 9200 Aalborg SV

CVR-nummer

40303367
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram