Købsgennemgang

Ved en købsgennemgang

Gennemgår vi salgsopstillinger, tilstandsrapporter og el-rapporter. Opmærksomhedspunkter oplistes på baggrund af de udførte rapporter, disse noteres til grundlag for gennemgangen. Vi mødes på ejendommen, hvor den generelle stand vurderes. Udover opmærksomhedspunkterne gennemgår vi evt. nye forhold og drøfter, hvilken betydning det har for jer som køber. Er der ønsker til ændringer, får I en vurdering af, hvad der skal til for at det kan lade sig gøre.

Efter gennemgangen har i et overblik over ejendommens stand og hvilke vedligehold der skal være opmærksomhed på.

Nu er I enten klar til at afgive bud, da I er bekendt med ejendommens stand, eller I vælger at se jer om efter en anden bolig.

Overvejer du at købe et hus?
Går du med overvejelser om at købe hus, eller har du allerede fundet huset, så tag en byggesagkyndig med på råd,

En byggesagkyndig er uafhængig af eksterne parter, og varetager udelukkende dine interesser som køber.
Vidste du at:
Tilstandsrapporten, er en rapport over de synlige skader, der er på boligen. Den har til hensigt at vurdere standen ift. andre boliger af samme type, alder og stand. Sædvanligt slid og bygningens normale vedligeholdstilstand er derfor ikke en del af tilstandsrapporten. Ofte registreres der ved købsgennemgangen punkter, der ikke er anført i tilstandsrapporten, og som har betydning og omkostninger for jer som køber.

Tagets restlevetid der er anført i tilstandsrapporten vurderes ud fra statistik med afsæt i typen af tagbeklædning/undertag og tagets alder. Der er således ikke lavet en konkret vurdering af tagets stand på baggrund af byggeteknisk viden. Den restlevetid der er angivet i tilstandsrapporten og den reelle restlevetid kan ofte være meget forskellig.

I tilstandsrapporten tages der ikke hensyn til hvilke omkostninger der er forbundet med de forhold der er anført i rapporten. Mange boligkøbere er af den opfattelse at de anførte kategorier er at betragte som en trinskala, hvor omfang og omkostninger vokser gradvist, for hver karakter. Dette er ikke korrekt. Den nye skala det er blevet gældende i år er opbygget således:

Grå – Mindre alvorlige skader

Denne karakter gives ved skader, der ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.

Gul – Alvorlige skader

Angiver skader ved boligen, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på længere sigt svarende til 2-10 år.

Rød – Kritiske skader

Karakteren bruges ved skader, som allerede har medført eller vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på kort sigt, inden for 2 år. Det kan betyde, at der er allerede er sket skader eller vil ske skader på andre bygningsdele.

Sort – Mulige skader

Her angives de dele eller forhold ved bygningen, som bør undersøges nærmere for at afklare, om der er en reel skade. Det kan være en kritisk eller en alvorlig skade, og derfor bør den undersøges nærmere for at klarlægge omfang og mulige konsekvenser. Hvis du vælger at købe ejendommen uden at forholdet er undersøgt nærmere, er det dig, der bærer risikoen.

Adresse

Leharparken 59, 9200 Aalborg SV

CVR-nummer

40303367
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram